Politike in korenska digitalna potrdila – potrdila za avtentikacijo spletišč za poslovne subjekte

Reference num. 1313 Views: 171
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.4 v.3
PRIČETEK UPORABE 1.6.2019

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.4 v.2

 • Velja od 1.6.2017- PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Korensko digitalno potrdilo izdajatelja (root) Halcom Root Certificate Authority
  • Enolično ime: C=SI, O=Halcom, CN= Halcom Root Certificate Authority
  • Serijska številka: 843675 (0CDF9B)
  • Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  • Imetnik potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  • Veljavnost potrdila: 10. junij 2016 – 10. junij 2036
  • Zgostitveni algoritem: SHA-256
  • Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  • SHA-1: 535B 0016 72AB BF7B 6CC2 5405 AE4D 24FE 033F D1CC
 • Vmesno potrdilo izdajatelja (intermediate) Halcom CA web 1
  • Serijska številka: 921298 (0e 0e d2)
  • Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  • Imetnik potrdila: Halcom CA web 1
  • Veljavnost potrdila: 22. april 2017 – 22. april 2027
  • Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  • SHA-1: 60 81 04 A8 F2 B9 29 8C 78 AA 81 FA 04 57 E0 57 65 1B EB 01
 • Veljavnost izdanih potrdil: 2 leti

 

ZGODOVINA:

OBVESTILO!

V politiki Halcom CA, objavljeni na našem spletišču dne 24.04.2017, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato objavljamo naslednji popravek: točka 3.1.1 Razločevalna imena, oznaka davčne številke:

 • fizične osebe: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.3« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« ter
 • poslovnega subjekta: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.3«.

V trenutno objavljeno različico politik smo popravek vnesli dne 20. 11. 2017. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten in vsa potrdila izdana, od prve objave politike, vsebujejo pravilne podatke.

 

Politika (CPName, CPOID): Halcom Secure Server CA 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.3

Halcom CA je prenehal izdajati Halcom Secure Server CA 1 potrdila za avtentikacijo spletišč s pričetkom izdaje Halcom CA web 1 potrdil z dnem 1.7.2017.

Vsa Halcom Secure Server CA 1 potrdila za avtentikacijo spletišč izdana pred 1.7.2017 ostajajo veljavna do njihovega izteka.

 • Velja od: 01.11.2014
 • Korensko digitalno potrdilo izdajatelja (root) Halcom Root CA
  • Enolično ime: C=SI, O=Halcom, CN= Halcom Root CA
  • Serijska številka: 504275 (07 b1 d3)
  • Overitelj potrdila: Halcom Root CA
  • Imetnik potrdila: Halcom Root CA
  • Veljavnost potrdila: 8. februar 2012 – 8. februar 2032
  • Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  • SHA-1: 535B 0016 72AB BF7B 6CC2 5405 AE4D 24FE 033F D1CC
 • Vmesno potrdilo izdajatelja (intermediate) Halcom Secure Server CA 1
  • Serijska številka: 713335 (0a e2 77)
  • Overitelj potrdila: Halcom Root CA
  • Imetnik potrdila: Halcom Secure Server CA 1
  • Veljavnost potrdila: 21. oktober 2014 – 21. oktober 2024
  • Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  • SHA-1: 25cf aa42 2323 e99e 1984 f697 68d1 35bb e0e9 9dc2
 • Veljavnost izdanih potrdil: 5 let
Halcom-CA-web-1-v.3.pdf 669.19 Kb download
Halcom-CA-web-1-v.2.pdf 1.70 Mb download
Halcom-Root-Certificate-Authority.cer 900.00 b download
Halcom-CA-web-1.cer 1.17 Kb download
Halcom-Secure-Server-CA-1.pdf 945.00 b download
Halcom-Root-CA.cer 802.00 b download
Halcom-Secure-Server-CA-1.cer 945.00 b download