Politike in korenska digitalna potrdila – napredna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe

Reference num. 887 Views: 157
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.3 – v.3
PRIČETEK UPORABE 1.6.2019

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.3 – v.2

 • Velja od: 1.06.2016 – PRIČETEK UPORABE 1.7.2017
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA FO e-signature 1 (napredno)
  • Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom CA FO e-signature 1
  • Serijska številka: 847020 (0CECAC)
  • Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  • Imetnik potrdila: Halcom CA FO e-signature 1
  • Veljavnost potrdila: 15. junij 2016 – 15. junij 2026
  • zgostitveni algoritem: SHA-256
  • Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  • SHA-1 prstni odtis (Thumbprint): 04 a1 2d 36 29 24 4d 99 61 97 35 4e 13 65 53 5b f9 28 98 c6
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

 

ZGODOVINA:

OBVESTILO!

V politiki Halcom CA, objavljeni na našem spletišču dne 24.04.2017, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato objavljamo naslednji popravek: točka 3.1.1 Razločevalna imena, oznaka davčne številke:

 • fizične osebe: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.3« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« ter
 • poslovnega subjekta: iz »1.3.6.1.4.1.5939.2.2« v »1.3.6.1.4.1.5939.2.3«.

V trenutno objavljeno različico politik smo popravek vnesli dne 20. 11. 2017. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten in vsa potrdila izdana, od prve objave politike, vsebujejo pravilne podatke.

 

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.3 – NI V UPORABI

Politika (CPName, CPOID): HALCOM CA FO, 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.2

Halcom CA je prenehal izdajati Halcom CA FO potrdila s pričetkom izdaje Halcom CA FO e-signature 1 (napredno) potrdil z dnem 1.7.2017. Vsa Halcom CA FO potrdila izdana pred 1.7.2017 ostajajo veljavna do njihovega izteka.

 • Velja od: 01.10.2005
 • Digitalno potrdilo izdajatelja HALCOM CA FO
  • Enolično ime: C=SI, O=Halcom, CN= HALCOM CA FO
  • Serijska številka: 113253 (01 ba 65)
  • Overitelj potrdila: HALCOM CA FO, Halcom, SI
  • Imetnik potrdila: HALCOM CA FO, Halcom, SI
  • Veljavnost potrdila: 5. junij 2005 – 5. junij 2020
  • Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  • SHA-1: 04 09 56 5b 77 da 58 2e 64 95 ac 00 60 a7 23 54 e6 4b 01 92
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta
Halcom-FO-e-signature-v3.pdf 674.94 Kb download
Halcom-CA-FO-e-signature-1.cer 1.10 Kb download
Halcom_CA_FO_Napredna.pdf 127.40 Kb download